Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.panacea-apothecary.com implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atentie a Termenilor și Conditiilor.

UTILIZATOR

Reprezintă persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului site, îndeplinind toate cerințele procesului de înregistrare.

UTILIZARE ABUZIVĂ

Reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii companiei noastre.

UTILIZAREA SITE-ului

Informațiile publicate pe site-ul nostru sunt informații de interes general despre compania noastră, produsele comercializate de aceasta, cât și alte informații considerate de compania noastra ca fiind de interes pentru utilizatori. Informațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Compania noastra este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și contentului acestuia.

Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale companiei noastre, prevăzute de legislația în vigoare. Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuziva.

www.panacea-apothecary.com este administrat de Panacea Urban Apothecary SRL cu sediul în București, sector 1, Str. Amiral Constantin Balescu, nr 22, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/14861/2013, CUI 32542867.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții, precum și orice modificări site-ului www.panacea-apothecary.com fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de inregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.panacea-apothecary.com trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preț și modalități de plată:

Prețurile prezentate includ TVA (24%). Pretul de achizitie prezentat pe factura va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț la care se adaugă și costurile de livrare.

Plata produselor se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului sau prin credit/ debit card la plasarea comenzii online prin intermediul platformei PayU.

Informații privitoare la livrare:

Termenul de livrare este de maxim 2-3 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

Taxele de livrare  sunt calculate cu taxa pe valoare adaugată (TVA) inclus și sunt urmatoarele: 15 ron – oriunde în țară, inclusiv în București.

Livrarea se face de către o societate de curierat (Porumbelul Curier), la domiciliul clientului, in termen de 2-4 zile.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

În ziua în care coletul cu comanda dumneavoastra va fi expediat, veți fi inștiințat prin e-mail sau telefonic de către noi. Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul in care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc, veți fi înștiințat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă dumneavoastră doriți și sunteți de acord cu acest lucru.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzata produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați in termen de 72 ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul continut al site-ului www.panacea-apothecary.com, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. Panacea Urban Apothecary S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.panacea-apothecary.com, sau a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail office@panacea-apothecary.com.

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internationale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștril au următoarele drepturi:

1. Dreptul la informare (art.12);

2. Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3. Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

a. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b. transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c. notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

4. Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îl vizează să faca obiectul unei prelucrări.

5. Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).

Responsabilități privind produsele

S.C. Panacea Urban Apothecary S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să citiți sectiunea “Politica de retur“.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicatie la distanta

Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără interven
ție umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresa de po
șta electronică (e-mail)

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicație individuala la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.


Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță:
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tipărită cu bon de comanda;
e) catalog;
f) telefon cu interven
ție umană;
g) telefon fără interven
ție umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
k) po
șta electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

 

Newsletter și alerte

 

În momentul în care Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Site, acceptând Termenii și Condițiile site-ului, acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea companiei noastre.

Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către compania noastră în limitele Politicii de confidențialitate.

Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment: folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite, prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului, prin contactarea companiei noastre, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document. Compania noastra își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără niciun angajament ulterior din partea companiei noastre sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. Compania noastră nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, niciun alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al companiei noastre, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. Panacea Urban Apothecary S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. Panacea Urban Apothecary S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul accepta fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.panacea-apothecary.com

 

POLITICA DE RETUR

Daca esti nemulțumit de produsele cumpărate de la www.panacea-apothecary.com și vrei să renunți la cumpărare și implicit să primești banii înapoi, poți să aplici pentru procedura de retur a produselor în 14 zile, conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin contract la distanță se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte